Tietoportaali

Onko Sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä +358 20 7420 300 tai info@datscha.fi

Vuokramarkkinatieto

Ajantasaisen ja relevantin markkinainformaation löytäminen on perinteisesti ollut hyvin hankala tehtävä. Vaikka historiatieto tietyn alueen vuokratasosta löytyykin kahden vuoden takaa, niin voidaanko edelleen luottaa siihen että tieto pitää paikkaansa?

Pari esimerkkiä:

  • Mikä on toimistopuolen vuokrataso Jyväskylän Ylistönmäellä?
  • Millainen alkutuottovaatimus vallitsee tällä hetkellä Jyväskylän keskustan liiketiloissa?

Datschan avulla tiedon hankkiminen on tehty helpoksi kahden eri kiinteistökonsultin tuottaman tiedon avulla. Käyttäjä voi valita käyttääkö tietoina Newsecin vai CBRE:n tuottamaa markkinainformaatioa.

Sisältö

Markkinainformaation nerokkuus piilee siinä, että kulloinenkin konsultti voi aina itse määritellä alueen eri osamarkkinalta, joita määritelty markkinainformaatio koskee. Alue näkyy kartalla ja käyttäjän on helppo nähdä mitä kaikkia kiinteistöjä tämä kyseinen alue pitää sisällään. Kun aluemääritykset ja -luokittelut on tehty, määrittelee konsultti jokaiselle alueelle oman markkinainformaation perustuen siihen informaatioon mitä konsultilla on näistä alueista. Näin ollen myös palvelun käyttäjä voi valita haluamansa konsultin sen perusteella kenen dataa pitää parhaana.

Vedettynä yhteen markkinainformaatio pitää sisällään vuokratasot, vajaakäytöt ja tuottovaatimuksen 50 suurimmalle paikkakunnalle. Tiedot löytyvät neljään eri tilatyyppiin, asunnot, toimistot, retail ja teollisuus & logistiikka. Tiedot päivitetään neljä kertaa vuodessa useammalle eri ikäiselle kiinteistölle.

Esimerkki

Kartta näyttää eri konsulttiyritysten analyysin Jyväskylän toimistoalueista ja niiden vuokramarkkinaa koskevan informaation. Ylistönmäki kuuluu A-alueisiin ja markkinainformaatio alueelle näkyy alla olevassa kuvassa. Karttaa voi lähentää aivan kiinni alueeseen jolloin käyttäjä voi tarkalleen nähdä miten alue on rajattu kartalle.

Datscha markkinainformaatio

 

Luonnollisesti samat tiedot on mahdollista katsoa taulukkomuodossa.

Datscha markkinainformaatio taulukko

 

Tai vastaavasti historiatieto viime vuosilta graafisessa muodossa.

 Datscha historiatieto