Tietoportaali

Onko Sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä +358 20 7420 300 tai info@datscha.fi

Markkinatiedon historia

Katso nopeasti miten vuokratasot ovat kehittyneet haluamassasi kunnassa. 

Toiminnallisuus

Valitse kunta josta haluat etsiä tietoa, sekä ne osamarkkinat ja parametrit joiden mukaan haluat näyttää graafit.

Datscha graafit

Datscha graafit

Lisäksi

Graafeja tarkastellessa on hyvä muistaa, että yksittäiset osamarkkinat saattavat muuttaa muotoaan ajan kuluessa kun alueelle rakennetaan uusia kohteita tai puretaan vanhoja. Lisäksi dataan voi tulla uusia alueita jolloin historiatiedot eivät ulotu aina yhtä pitkälle kaikissa eri alueissa.

1. Kuvaajat näyttävät miten eri alueiden vuokratasot ja tuottovaatimukset ovat kehittyneet tietyllä aikavälillä. 

2. Kuvaajat piirretään eri arvopäivämäärien välille, jolloin saadaan karkea trendi miten alue on pärjännyt vertailussa muihin alueisiin. On kuitenkin hyvä muistaa että jollekin alueelle on voitu rakentaa uusia kohteita joka on nostanut mediaanivuokraa merkittävästi. Tästä huolimatta alueen vanhojen kohteiden vuokrat ovat saattaneet pysyä samalla tasolla.