Tietoportaali

Onko Sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä +358 20 7420 300 tai info@datscha.fi

Kiinteistön omistajat

Nopea katsaus yrityksen kiinteistöomistuksiin

Tarvitsetko seuraavia asioita omaan analyysiisi kiinteistöjä omistavasta yrityksestä?

  • Mitä kiinteistöjä tietty yritys omistaa?
  • Missä ne sijaitsevat?
  • Minkä tyyppisiä nämä kiinteistöt ovat?
  • Millainen yrityksen konsernirakenne on?
  • Omistavatko mahdolliset muut konserniyhtiöt myös kiinteistöjä ja mitä ne ovat?

Datschan avulla saat nämä tiedot helposti selville seuraavien toiminnallisuuksien avulla:

  • Konsernipuu
  • Yritysyhteenveto

Nämä toiminnallisuudet ovat epäilemättä yksiä käytetyimpiä palvelumme sisällä. Lue lisää toiminnoista alla olevasta erittelystä, lisätietoa löytyy lisäksi sivuilta joissa kerrotaan tarkemmin konsernirakenteesta ja yritysyhteenvedosta. 

 

Konsernirakenne

Datschan konsernipuun avulla pystyt selvittämään mitä kaikkia tytäryhtiöitä tiettyyn yritykseen kuuluu. Eikä palveluun kuulu pelkät yritykset, tiedot löytyvät myös kuntiin ja yhdistyksiin.

Alla olevassa erimerkissä on haettu Oy Julius Tallberg Ab:n konsernipuu ja jossa näkyy että emoyhtiö omistaa suoraan yhden kiinteistön. Muut kiinteistöt omistetaan pääosin tytäryhtiö Julius Tallberg-kiinteistöjen kautta, mutta yhtälailla rakenteesta löytyy esim. Oy Soffcon kiinteistö Ab, joka omistaa kolme kiinteistöä. Omistetut kiinteistöt näkyvät vieressä olevalla kartalla ja suuremmassa karttakuvassa voi tarkastella myös naapurikiinteistöjen tietoja ja markkinainformaatioa.

Datscha konsernirakenne

 

Yritysyhteenveto

Edellisessä kuvassa näkyy 'Näytä kaikki' -näppäin, jota painamalla käyttäjä saa nähtäväkseen yhteenvedon yrityksen kiinteistöomistuksista. Yhteenvedosta selviää eri paikkakunnat joissa yritys omistaa kiinteistöjä sekä tiedon siitä minkä tyyppisiä kiinteistöjä yrityksen omistukseen kuuluu. 

Datscha omistajayhteenveto

 

Haetut tiedot on helppo viedä MS Office työkaluihin ja käyttää myöhemmin erityyppisissä esityksissä.

Datscha rakennusluokat