Tietoportaali

Onko Sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä +358 20 7420 300 tai info@datscha.fi

Valuaatio

Datschan valuaatio- eli kiinteistön arviointi- ja tuottoarvoanalyysityökalu yhden tai useamman kiinteistön arviointiin

Tuottoarvoanalyysi perustuu tuottoarvomenetelmään, jonka ympärille olemme rakentaneet tehokkaan työkalun herkkyysanalyysia varten. Käyttäjä voi keskittyä laskennan eri parametreihin, kun järjestelmä pitää huolta siitä että tuottoarvomenetelmän ainesosat ovat laskennassa käytössä. Sinun ei tule olla Excelin asiantuntija laskelmien tekemiseen, riittää että tunnet kiinteistömarkkinaa.

Datschan tuottoarvoanalyysi tekee päivittäisestä arviontityöstä helpompaa ja tarjoaa myös toimintoja joita ei voi suorittaa Excelissä; esimerkiksi laskelmien päivitys uusimmalla markkinainformaatiolla tapahtuu nappia painamalla tai voit näyttää kaikki salkun kiinteistöt suoraan karttanäkymässä.

Arviointi Datschassa

Arviointi Datschassa on tehokasta ja helppoa.

Lisää kiinteistö skenaarioon ja palvelu tuo kiinteistön mukana kaiken tarvittavan tiedon suoraan kassavirtalaskelmaan. Tiedot pitävät sisällään kiinteistön pinta-alatiedot suoraan rakennusrekisteristä ja esimerkiksi vuokratasot valitsemaltasi kiinteistökonsultilta.

Datscha valuaatio 

Lähtötilanteessa laskennassa käytetään oletusarvoja

Kun käyttäjä lisää kiinteistön skenaarioon, Datscha arvioi markkina-arvon alueen keskiarvon ja rekisteritietojen perusteella. Seuraava vaihe on, että käyttäjä tarkentaa laskennassa käytettyjä arvoja omalla asiantuntemuksellaan. Alla esimerkki jossa näkyvät muutokset tavallisimpiin arvoihin, kuten pinta-ala, vuokrataso ja tuottovaatimus. 

Datscha valuaatio arvot

 

Ruudulla näkyviä tietoja käytetään kassavirtalaskennassa kiinteistön markkina-arvon laskennassa ja kun tarkennetut tiedot on syötetty, järjestelmä päivittää laskelman [laske uudelleen] nappia painamalla. Nyt laskelma perustuu käyttäjän antamiin, tarkennettuihin arvoihin. 

Toimenpide voidaan suorittaa niin monta kertaa kuin haluaa ja kaikkia laskelman parametrejä aina vuokratasosta, vajaakäytöstä ja eräkohtaisista kulueristä diskontokorkoon ja vuokralaisen investointeihin saakka.

Arvioinnin muut toiminnallisuudet

Nyt kun olet päivittänyt laskelman uusilla arvoilla ja omalla tietämykselläsi markkinasta, voit myös:

  • viedä laskelman Exceliin
  • näyttää kiinteistön kartta- tai satelliittinäkymässä
  • tuoda suuren määrän erilaisia kuvaajia Word -dokumenttiin
  • jakaa arviointisi tuloksen suoraan kollegoillesi
  • tuoda suuren määrän tietoa laskelmaan Excel -pohjan avulla
  • muuttaa useamman kiinteistön parametrejä salkkutason muutosten kautta.

Lisätoiminnallisuudet

Datscha on tehokas arviointityökalu.

Mm. seuraavat toiminnallisuudet löytyvät lisätoiminnallisuuksina:

  • Skenaariota voi kasvattaa aina 1000 kiinteistöön saakka
  • Voit lisätä vuokrasopimuksia aina 20000 kappaleeseen saakka
  • Voit tarkastella laskemia myös kuukausitasolla