Tietoportaali

Onko Sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä +358 20 7420 300 tai info@datscha.fi

Lähtökohtainen arvo

Kiinteistön markkina-arvo lähtötilanteessa on lähtöarvo - joka on vain ja ainoastaan hyvin karkea markkina-arvo kiinteistölle ja joka vaatii aina herkkyysanalyysia.

Käyttäjä on itse vastuussa laskennassa käytetyistä arvoista ja niiden oikeellisuudesta.

Kaksi tärkeää seikkaa:

1. Lähtöarvo = Lähtötilanne

Automaattisesti laskettu lähtöarvo on juurikin vain lähtöarvo; sitä ei tule verrata kiinteistön oikeaan markkina-arvoon. Tietenkin se antaa kuvan tietyllä alueella olevien, tietyn kokoisten kiinteistöjen keskimääräisestä arvosta, mutta alueen kiinteistöt voivat olla hyvin eri arvoisia kiinteistön ikään, kuntoon ja mikrosijaintiin perustuen.

2. Lähtökohta

Automaattilaskenta tulee nähdä vain ja ainostaan lähtökohtana, ei lopputuloksena. Käyttäjän tehtävänä on rajata ja tarkentaa annettuja arvoja omaan asiantuntemukseen perustuen tietystä ja tietyllä alueella olevasta kiinteistöstä.